TECHNICKÉ VYBAVENIE

Disponujeme doleuvedeným strojovým vybavením

3-osá freza HAAS VF3

Pojazd x 1016 mm
Pojazd y 508 mm
Pojazd z 635 mm
Kužeľ (40 alebo 50) CT or BT 40
Vreteno 8100 inline
Kapacita nástroja 20 station
Štvrtá os available
Piata os available
Voliteľný menič nástrojov 30+1 or 50+1 side mount
Maximálna hmotnosť na stole 1588 kg
Rozmer d x š x v 4267 x 2367 x 2388 mm
Hmotnosť 6125 kg
haas_vf3

Sústruh HAAS ST 15

Pojazd x 200 mm
Pojazd z 406 mm
Vreteno 4000 rpm
Maximálna rezná dĺžka 406 mm
Maximálny rezný priemer 356 mm
tyčová kapacita 64 mm
revolvery 12 station BOT
Rozmer d x š x v 3210 x 1780 x 2030 mm
Hmotnosť 3584 kg
haas_st_15